Membri

Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia

Liga Studenților din Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia – LSUA
Adresă de e-mail: newlsua@yahoo.com
Website: www.lsua.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/LSUA.Alba

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Liga Studenților „Pintea Viteazul” Baia Mare – LSPV
Adresă de e-mail: office@lspv.ro
Website: www.lspv.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/lspv.bm

Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov

Asociația Studenților Militari Brașov – ASMB
Adresă de e-mail: office.asmb@yahoo.com
Website: www.asmbv.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/pages/Asociatia-Studentilor-Militari-din-Brasov/192017297492315

Academia de Studii Economice

Advice Students București – ADVICE
Adresă de e-mail: advice@advicestudents.ro
Website: www.advicestudents.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/advicestudents
Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune București – ASCIG
Adresă de e-mail: office@ascig.ro
Website: www.ascig.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/ascig
Asociația Studenților Economiști din România – ASER
Adresă de e-mail: office@aser.ro
Website: aser.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/ASERomania
Asociația Voluntari pentru Idei și Proiecte – VIP
Adresă de e-mail: contact@vipromania.ro
Website: www.vipromania.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/vipromania.friendpage
Clubul de Turism și Ecologie ECOTUR București
Adresă de e-mail: info@club-ecotour.ro
Website: club-ecotur.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/clubecotur
Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică București – SiSC
Adresă de e-mail: office@sisc.ro
Website: www.sisc.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/sisc.ase

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

Societatea Studenților în Farmacie București – SSFB
Adresă de e-mail: office@ssfbucuresti.ro
Website: www.ssfbucuresti.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/SSpHarmaBucuresti

Universitatea din București

Asociația Studențească Philos București – Philos
Adresă de e-mail: asociatiaphilos@gmail.com
Website: philosub.wordpress.com
Pagină de Facebook: facebook.com/PHILOSUB
Asociația Studenților de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Universitatea din București – AS SAS
Adresă de e-mail: as.sas_ub@yahoo.com
Pagină de Facebook: facebook.com/assasub
Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine București – ASLS
Adresă de e-mail: office@asls.ro
Website: www.asls.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/aslsro
Asociația Studenților la Psihologie și Științele Educației București – ASPSE
Adresă de e-mail: info.aspse@gmail.com
Website: www.aspse.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/aspse.ro

Universitatea Politehnica din București

Organizația Studenților din Electrotehnică București – OSE
Adresă de e-mail: office@ose.ro
Website: ose.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/OSE.Buc

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Asociația Studenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca – ASUAD
Adresă de e-mail: asuadcn@yahoo.com
Website: asuad.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/ASUADCN

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Asociația Studenților la Business Cluj-Napoca – ASB Cluj
Adresă de e-mail: office@asbcluj.ro
Website: asbcluj.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/ASBCLUJ
Asociația Studenților Psihologi din România – ASPR
Adresă de e-mail: office@asprcluj.org
Pagină de Facebook: facebook.com/asprcluj
Organizația Studenților din Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – OSUBB
Adresă de e-mail: office@osubb.ro
Website: www.osubb.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/osubb.clujnapoca
Societatea Studenților Europeniști Cluj-Napoca – SSE
Adresă de e-mail: ssecluj@yahoo.com
Website: sse.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/sse.cluj

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Organizația Studenților Farmaciști Cluj-Napoca – OSF
Adresă de e-mail: osf.contact@yahoo.com
Website: www.osfcluj.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/OrganizatiaStudentilorFarmacistiCluj

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Federația Asociațiilor Studențești din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca – FAS-USAMV
Adresă de e-mail: office@fas-usamv.ro
Website: www.fas-usamv.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/fas.cj

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Organizația Studenților din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – OSUT Cluj
Adresă de e-mail: office@osut.org
Website: osut.org
Pagină de Facebook: facebook.com/OSUTCJ

Universitatea Maritimă Constanța

Liga Studenților din Universitatea Maritimă Constanța – LSUMC
Adresă de e-mail: ligastudentilorumc@yahoo.com
Website: lsumc.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/ligastudentilor

Universitatea Ovidius din Constanța

Liga Studenților din Universitatea „Ovidius” din Constanța – LSUOC
Website: univ-ovidius-constanta.blogspot.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/Liga-Studentilor-din-Universitatea-Ovidius-Constanta

Universitatea Danubius Galați

Liga Studenților Danubius Galați – LSD
Adresă de e-mail: ligastudentilor.danubius@yahoo.com
Website: www.univ-danubius.ro/ls-udg-acasa
Pagină de Facebook: facebook.com/DanubiusStudents

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Liga Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – LSG
Adresă de e-mail: office@lsgalati.ro
Website: www.lsgalati.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/LigaStudentilorDinGalati

Universitatea Politehnica Timișoara

Liga Studenților Hunedoara – LSH
Adresă de e-mail: lshfih@yahoo.com
Website: liga.fih.upt.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/pages/Liga-Studentilor-Facultatea-de-Inginerie-Hunedoara/332628820092048

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Asociația Studenților Francofoni din Iași – ASFI
Adresă de e-mail: aefi_ro@yahoo.fr
Website: www.asfi.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/asfi.ro
Asociația „Societatea pentru Psihologie” Iași – ASPP
Adresă de e-mail: aspp.uaic@gmail.com
Website: www.psih.uaic.ro/~spp
Pagină de Facebook: facebook.com/asppiasi
Asociația Studenților la Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – ASD-UAIC
Adresă de e-mail: asd.uaic@gmail.com
Website: asd-uaic.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/asd.uaic
Asociația Studenților la Relații Publice și Comunicare Iași – PRIME Iași
Website: primeiasi.wordpress.com
Pagină de Facebook: facebook.com/Asociatia.PRIME.Iasi
Liga Studenților Economiști Iași – LSE
Adresă de e-mail: office@lse.ro
Website: lse.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/LigaStudentilorEconomistiIasi

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Asociația Studenților Bioingineri Iași – ASB Iași
Adresă de e-mail: asb.bioinginerie@gmail.com
Website: asb-iasi.ucoz.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/pages/Asociatia-Studentilor-Bioingineri/340784599271943
Societatea Studenților Farmaciști Iași – SSFI
Adresă de e-mail: ssfiasi@yahoo.com
Website: ssfi.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/pages/SSFI-Societatea-Studentilor-Farmacisti-Iasi/219988711363395
Societatea Studenților Mediciniști Iași – SSMI
Adresă de e-mail: presedinte@ssmi.ro
Website: www.ssmi.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/pages/Societatea-Studentilor-Medicinisti-Iasi/104037289688659
Societatea Studenților Stomatologi Iași – SSSI
Adresă de e-mail: sssiasi@yahoo.com
Website: www.sssiasi.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/SSSIasi

Universitatea din Oradea

Asociația Studenților Farmaciști Oradea – ASFO
Adresă de e-mail: asforadea@yahoo.com
Website: www.asforadea.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/pages/ASFO/357292124380957
Asociația Studenților Stomatologi din Oradea – ASSO
Adresă de e-mail: assoradea@yahoo.com
Pagină de Facebook: facebook.com/ASSOradea

Universitatea din Petroșani

University of Petroșani Students Union – UPSU
Adresă de e-mail: office@upsu.info
Website: upsu.info
Pagină de Facebook: facebook.com/Upsu.11

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Liga Studenților din Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița – LSUEM
Adresă de e-mail: liga@uem.ro
Website: lsuem.wordpress.com

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Asociația Studențească Solidus Sibiu – SOLIDUS
Adresă de e-mail: asociatiasolidus@yahoo.com
Website: solidus.ulbsibiu.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/ASSolidus
Clubul Studenților Economiști Sibiu – CSE
Adresă de e-mail: csesibiu@yahoo.com
Website: cse.ulbsibiu.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/pages/CSE-Sibiu/163065340462870
Liga Absolvenților și Studenților la Științe Politice și Relații Internaționale Sibiu – LASSPRI
Adresă de e-mail: org.lasspri@ulbsibiu.ro
Website: lasspri.ulbsibiu.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/pages/LASSPRI-Sibiu/476811642365451
Liga Studenților din Facultatea de Litere și Arte Sibiu – LSFLA
Adresă de e-mail: universtudent@yahoo.com
Website: lsfla.wordpress.com
Pagină de Facebook: facebook.com/LSFLA.Sibiu
Societatea Studenților Mediciniști „Hipocrates” Sibiu – SSMHS
Website: www.ssmhs.ulbsibiu.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/ssmh.sibiu

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ASUSAsociația Studenților din Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava – ASUS
Adresă de e-mail: asus_suceava@yahoo.com
Website: asussv.wordpress.com
Pagină de Facebook: facebook.com/asussv.ro
Clubul Anteprenorial Studențesc – CASt
Adresă de e-mail: presedintecast@gmail.com
Website: studentcast.wordpress.com
Pagină de Facebook: facebook.com/clubulantreprenorialstudentesc
GIRBGrupul de Inițiativă pentru Românii din Basarabia – GIRB
Adresă de e-mail: girbsv@yahoo.com
Website: girbsv.wordpress.com
Pagină de Facebook: facebook.com/GIRBSuceava

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

Liga Studenților din Târgu Mureș – LSTGM
Adresă de e-mail: office@lstgm.ro
Website: www.lstgm.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/LigaUMF
Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara – OSB Timișoara
Adresă de e-mail: osb_tm@yahoo.com
Website: www.osb.basarabeni.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/osbtimisoara

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

Liga Studenților Farmaciști din Timișoara – LSFT
Website: www.lsft.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/lsftimisoara
Timișoara Dental Students Association – TDSA
Adresă de e-mail: secretariattdsa@gmail.com
Website: tdsa.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/TDSA.Timisoara

Universitatea de Vest din Timișoara

Asociația Studenților la Psihologie și Sociologie din Timișoara – ASPST
Adresă de e-mail: aspst.ong@gmail.com
Website: www.aspst.cf
Pagină de Facebook: facebook.com/ASPST.ONG
Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara – OSUT
Adresă de e-mail: office@osut.ro
Website: www.osut.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/osut.timisoara

Universitatea Politehnica Timișoara

Asociația de la 4 Timișoara – A4
Adresă de e-mail: asociatiadela4@gmail.com
Website: asociatiadelapatru.wordpress.com
Pagină de Facebook: facebook.com/asociatiadela4
Liga Studenților Chimiști din Timișoara – LSCT
Adresă de e-mail: office@lsct.ro
Website: lsct.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/lsct.timisoara
Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare – Liga AC
Adresă de e-mail: contact@ligaac.ro
Website: ligaac.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/pages/Liga-AC/112963005393755
Liga Studenților din Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică – LSFEE
Adresă de e-mail: contact@lsfee.ro
Website: lsfee.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/ligalsfee
Liga Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații – LSFETc
Adresă de e-mail: office@lsfetc.ro
Website: www.lsfetc.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/ligaetc
Liga Studenților din Facultatea de Management și Producție în Transporturi – LSFMPT
Adresă de e-mail: lsfmpt@yahoo.com
Website: lstfmpt.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/lsfmpt.timis
Liga Studenților din Facultatea de Mecanică Timișoara – LSFMT
Adresă de e-mail: office@lsfmt.ro
Website: www.lsfmt.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/lsfmt.timisoara
OSTLOrganizația Studențească „Traian Lalescu” – OSTL
Adresă de e-mail: ligaostl@yahoo.com
Website: www.ostl.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/ostltm

MEMBRI ASOCIAȚI:

Asociația Studenților la Arheologie și Istorie din România – ASAIR
Adresă de e-mail: office@asair.ro
Website: www.asair.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/asair.romania
Federația Asociațiilor Studenților la Psihologie și Științele Educației „Cognosis”
Website: cognosisite.wix.com/cognosis
Pagină de Facebook: facebook.com/pages/Cognosis/143432019013404
European Law Student’s Asociation – ELSA
Adresă de e-mail: elsa@elsa.org
Website: elsa.org
Pagină de Facebook: facebook.com/elsa.org

MEMBRI CANDIDAȚI:

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Liga Studenților din Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad – LSUVVG
Adresă de e-mail: ligastudentiloruvvg@gmail.com
Website: lsuvvg.wordpress.com
Pagină de Facebook: facebook.com/LigaStudentilorUVVG

Universitatea „Transilvania” Brașov

ASSMBV transparentAsociația Științifică a Studenților Mediciniști Brașoveni – ASSM
Adresă de e-mail: assmbv@yahoo.com
Website: www.assmbv.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/Asociatia-Stiintifica-a-Studentilor-Medicinisti-Brasov-ASSM-357327574283153
OSB-BUCURESTIOrganizația Studenților Basarabeni din București – OSB București
Adresă de e-mail: osb.buc@gmail.com
Website: www.basarabeni.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/osbbucuresti

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București

Asociația Studenților de la Arhitectură din Universitatea „Ion Mincu” București – ASAUIM
Adresă de e-mail: asauim.info@yahoo.com
Website: asauim.wordpress.com

Universitatea din București

SSUBSocietatea Studenților Universității București – SSUB
Adresă de e-mail: contact@ssub.ro
Website: ssub.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/ssub.ro

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Romano Suno
Website: romanosuno.blogspot.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/romano.suno.3

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Asociația Studenților Arhitecți din Cluj-Napoca – AStA
Adresă de e-mail: office@astacluj.ro
Website: astacluj.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/astafau

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Asociația Studenților Stomatologi Ovidius Constanța – ASSOC

Universitatea din Oradea

Asociația Geografică „Simion Mehedinți” Oradea – AGSM
Adresă de e-mail: contact@agsmoradea.ro
Website: agsmoradea.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/agsmoradea
Asociația Studenților de la Istorie „Gheorghe Șincai” Oradea – ASI
Adresă de e-mail: asociatia_gheorghesincai@yahoo.ro
Website: asociatiagheorghesincai.wordpress.com
Pagină de Facebook: facebook.com/asociatia.ghsincai
Asociația Studenților la Psihologie Oradea – ASPO
Adresă de e-mail: aspo_fssu@yahoo.com
Pagină de Facebook: facebook.com/ASPO-126477527459959
SiglaAsociația Studenților și Absolvenților Fizioterapeuți din Oradea – ASAFO
Adresă de e-mail: asaforadea@gmail.com
Pagină de Facebook: www.facebook.com/ASAFO-Oradea-1608365209401611

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Asociația Studenților Psihologi din Sibiu – ASPS
Adresă de e-mail: office_asps@yahoo.com
Website: www.asps.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/ASPS-286499728030781

Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș

Liga Studenților din Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș – LSUDC
Adresă de e-mail: ligastudentilor@cantemir.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/lsudc

Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș

mmdszAsociația Studenților Maghiari Târgu Mureș – ASM
Website: www.mmdsz.ro
Pagină de Facebook: facebook.com/MMDSZ
ASFAsociația Studenților Farmaciști din Târgu Mureș – ASF
Adresă de e-mail: asf_tgm@yahoo.com
Pagină de Facebook: www.facebook.com/ASFTgMures

Universitatea Politehnica Timișoara

Organizația Studenților Doctoranzi din Universitatea Politehnica Timișoara – OSDUPT
Pagină de Facebook: facebook.com/DoctoranziUPT

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara

12671847_991398587600078_2064289868496008283_oEuropean Medical Students Association Timișoara – EMSA Timișoara
Adresă de e-mail: office@emsa-tm.com
Website: www.emsa-tm.com
Pagină de Facebook: facebook.com/emsatimisoara

70,491 total views, 4 views today