Vești bune pentru studenți: burse duble și transport gratuit

49

ACTUALIZARE 13 (02.03.2017) – burse studențești

În data de 2 martie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Minisrului Educației Naționale nr. 3392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.

ACTUALIZARE 12 (17.02.2017) – burse studențești

Legea bugetului de stat pentru anul 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 127 din 17 februarie 2017, astfel că creșterea fondului pentru burse studențești cu 142,16% față de anul precedent devine oficială! Astfel, cu siguranță din semestrul 2 al acestui an universitar studenții vor beneficia de burse mai mari!

ACTUALIZARE 11 (16.02.2017) – burse studențești

În data de 16.02.2017, Președintele României a semnat decretul de promulgare a Legii bugetului de stat pentru anul 2017, iar aceasta prevede alocarea sumelor necesare pentru creșterea fondului pentru burse studențești cu 142,16% față de anul precedent.

ACTUALIZARE 10 (07.02.2017) – burse studențești

În data de 07.02.2017, Parlamentul României a adoptat Legea bugetului de stat pentru anul 2017, iar aceasta prevede alocarea sumelor necesare pentru creșterea creșterea fondului pentru burse studențești cu 142,16% față de anul precedent.

ACTUALIZARE 9 (01.02.2017) – gratuitate transport feroviar pentru studenți:

În ședința de guvern din data de 31.01.2017 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, publicată în Monitorul Oficial nr. 91 din 1 februarie 2017.

Începând de astăzi, 1 februarie 2017, studenții înmatriculați la forme de învățământ cu frecvență în instituțiilor de învățământ superior acreditate beneficiază de gratuitate la transportul feroviar. Detalii, aici.

ACTUALIZARE 8 (31.01.2017) – burse studențești

În data de 31.01.2017, Guvernul României a adoptat și trimis spre Parlamentul României Legea bugetului de stat pentru anul 2017, iar aceasta prevede alocarea sumelor necesare pentru creșterea creșterea fondului pentru burse studențești cu 142,16% față de anul precedent.

ACTUALIZARE 7 (30.01.2017) – gratuitate transport feroviar pentru studenți:

Luni, 30.01.2017, s-a publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor versiunea a doua a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, revizuită în urma observațiilor ANOSR, de care s-a ținut cont într-o foarte mare măsură.

Astfel, la propunerea ANOSR, au fost incluse următoarele prevederi:

 • acordarea de reducere de 50% pentru călătoriile cu metroul pentru toți elevii și studenții, nu doar pentru cei care studiază și domiciliază în București;
 • acordarea de reducere de 50% nu doar la abonamentele pentru călătoriile cu metroul, ci și pentru toate biletele de călătorie cu metroul – acest lucru se va întâmpla într-o etapă ulterioară, nu imediat după intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern;
 • achiziționarea de bilete și abonamente de călătorie cu reducere de 50% pentru elevi și studenți de la casieriile amenajate în toate stațiile de metrou – acest lucru se va întâmpla într-o etapă ulterioară, nu imediat după intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern;
 • eliberarea gratuită a legitimațiilor de transport pentru studenți de către instituțiile de învățământ superior;
 • sancționarea universităților care nu eliberează la timp legitimațiile de călătorie studențiilor, prin decontarea integrală a contravalorii legitimațiilor de călătorie utilizate de aceștia în perioada în care nu au beneficiat de legitimație.

ANOSR continuă să militeze pentru următoarele propuneri, pe care le-am transmis și Ministerului Transporturilor:

 • achiziționarea de bilete și abonamente de călătorie cu reducere de 50% pentru elevi și studenți și online;
 • stabilirea unui termen limită maximal pentru data de 1 ianuarie 2018 până la care Metrorex trebuie să creeze „condițiile tehnice și funcționale necesare” pentru a acorda reducere de 50% pentru elevi și studenți pentru toate titlurile de călătorie și de la toate casele de bilete, din toate stațiile.

Sperăm ca această Hotărâre de Guvern să fie adoptată în ședința de guvern din data de 31 ianuarie 2017, 1 februarie 2017 sau 2 februarie 2017 și că cel târziu din data de 3 februarie 2017, dacă nu chiar din 1 februarie 2017, să fie pusă în aplicare de operatorii de transport feroviar.

 

ACTUALIZARE 6 (27.01.2017) – gratuitate transport feroviar pentru studenți:

Ședința de Guvern programată pentru data de 26.01.2017 s-a amânat pentru 27.01.2017, iar în ședința din 27.01.2017 proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți nu a intrat pe ordinea de zi pentru a fi aprobat deoarece încă nu primise avizele de la Minsiterele Justiției și Finanțelor Publice. Sperăm să fie adoptat în ședința de guvern de marți după-amiază, 31.01.2017, sau cel târziu în ședința de guvern de joi. 02.02.2017. După ce va fi aprobat, trebuie publicat în Monitorul Oficial, iar în următoarea zi deja gratuitatea pentru studenți la transportul feroviar ar trebui să se acorde de la casele de bilete.

 

ACTUALIZARE 5 (23.01.2017) – burse studențești

În data de 23.01.2017, Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe site proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2017, iar acesta prevede alocarea sumelor necesare pentru creșterea creșterea fondului pentru burse studențești cu 142,16% față de anul precedent.

 

ACTUALIZARE 4 (23.01.2017) – gratuitate transport feroviar pentru studenți:

Luni, 23.01.2017, ANOSR a intrat în posesia proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți și a formulat o serie de observații cu privire la acesta, pe care le-a transmis către Ministerul Transporturilor și către Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social.

Conform acestui proiect de hotărâre de guvern, în urma solicitărilor ANOSR, și elevii de la școlile postliceale vor beneficia de reducere de 50% la transportul feroviar. De asemenea, tot ținând cont de solicitările ANOSR, studenții vor putea să își achiziționeze legitimațiile de călătorie gratuite și online sau de la automatele de bilete ale operatorilor de transport feroviar. Studenții internaționali înmatriculați la instituții de învățământ superior din România vor beneficia și ei de transport feroviar gratuit, în urma demersurilor ANOSR. În plus, pentru biletele la vagon clasa I, cușetă (de 4 sau 6 locuri) sau vagon de dormit, studenții vor fi nevoiți să achite doar diferența de clasă sau suplimentul, nu și contravaloarea biletului de bază, acesta fiind gratuit și pentru aceste tipuri de locuri.

Gratuitatea se va acorda în baza legitimațiilor de student pentru reducere la transportul feroviar, în acest an universitar, și în baza unor legitimații de student speciale pentru gratuitate, ce vor fi emise începând cu anul universitar următor. Studenții care nu beneficiază în prezent de legitimații de student pentru reducere la transportul feroviar vor putea beneficia de gratuitate în baza unor adeverințe de student.

ANOSR continuă să militeze pentru următoarele propuneri:

 • clarificarea unor prevederi legale;
 • acordarea de reducere de 50% pentru călătoriile cu metroul pentru toți elevii și studenții, nu doar pentru cei care studiază și domiciliază în București;
 • acordarea de reducere de 50% nu doar la abonamentele pentru călătoriile cu metroul, ci și pentru toate biletele de călătorie cu metroul;
 • achiziționarea de bilete și abonamente de călătorie cu reducere de 50% pentru elevi și studenți de la casieriile amenajate în toate stațiile de metrou, precum și online;
 • eliberarea gratuită a legitimațiilor de transport pentru studenți de către instituțiile de învățământ superior;
 • sancționarea universităților care nu eliberează la timp legitimațiile de călătorie studențiilor, prin decontarea integrală a contravalorii legitimațiilor de călătorie utilizate de aceștia în perioada în care nu au beneficiat de legitimație.

Sperăm ca acest proiect de Hotărâre de Guvern să fie adoptat în ședința Guvernului României din data de 26.01.2017 și să intre în vigoare imediat după, astfel încât cel târziu din data de 31.01.2017, dacă nu chiar din data de 27.01.2017 studenții să poată beneficia de călătorii gratuite cu mijloacele de transport feroviar.

ACTUALIZARE 3 (11.01.2017) – gratuitate transport feroviar pentru studenți:

În urma întâlnirii pe care am avut-o astăzi, la sediul Ministerului Transporturilor, cu Ministrul Transporturilor Alexandru Răzvan Cuc, Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Social Gabriel Petrea și reprezentanți ai Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători CFR Călători, ai Societății Comerciale de Transport cu Metroul București – SC Metrorex SA și ai Ministerului Transporturilor, vă informăm că va mai dura cel puțin 2 săptămâni până când gratuitatea pentru transportul feroviar va putea fi acordată efectiv studenților.

În prezent, la nivelul Ministerului Transporturilor se lucrează la un proiect de Hotărâre de Guvern care să prevadă normele de aplicare pentru acordarea acestei facilități pentru studenți. Sperăm că la începutul săptămânii viitoare acest document să fie gata, să îl primim și noi pentru consultare, iar apoi, tot săptămâna viitoare să fie finalizat și să intre în procedura de avizare și aprobare, astfel încât cel târziu peste 2 săptămâni, într-o ședință de guvern să fie adoptat. ANOSR a insistat ca aceste etape să fie parcurse cât mai rapid posibil, iar Ministrul Transporturilor și-a asumat că vor încerca să fie cât mai operativi posibil, în așa fel încât studenții să beneficieze cât mai repede de această facilitate. Reprezentanții ANOSR vor monitoriza în continuare parcurgerea acestor pași și vă vom ține la curent cu stadiul demersurilor, insistând permanent pentru urgentarea lor.

La această întâlnire am prezentat propunerile ANOSR pentru aceste norme de aplicare, iar reprezentanții Ministerului Transporturilor și-au asumat că vor analiza fiecare propunere.

Transportul gratuit cu trenul va fi acordat tuturor studenților înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență la într-o instituție de învățământ superior acreditată:
– de stat sau privată,
– la programe de studii de la toate cele trei cicluri (licență, master, doctorat),
– indiferent de forma de finanțare a studiilor (buget/taxă),
– indiferent de vârsta acestora,
– indiferent de naționalitatea acestora,
– pentru un număr nelimitat de călătorii,
– indiferent de distanțele sau rutele călătoriilor,
– inclusiv pe perioada vacanțelor,
– de către toți operatorii de transport feroviar.

În ceea ce privește documentele în baza cărora se vor acorda biletele gratuite de transport feroviar, ANOSR a militat pentru utilizarea carnetelor de student, fără alte documente suplimentare, pentru a simplifica procedurile birocratice, dar reprezentanții CFR Călători consideră necesară în continuare utilizarea legitimațiilor de transport, din motive de securitate. De asemenea, ANOSR a militat pentru introducerea posibilității de achiziționare a biletelor gratuite de călătorie și online, reprezentanții CFR Călători agreând acest lucru. În ceea ce privește călătoriile la cușetă, conform reprezentanților CFR Călători studenții vor fi nevoiți să achiziționeze doar suplimentul special de călătorie, biletul clasa a II-a fiind gratuit și în condițiile în care optează pentru un astfel de tip de loc. Pentru acordarea gratuității la transportul feroviar și pentru studenții înmatriculați la universități din afara României nu avem în acest moment un răspuns concret, dar se caută soluții și în acest sens. De asemenea, studenții din anii terminali vor beneficia de transport gratuit cu trenul până la 30 septembrie în anul universitar în care au finalizat studiile, chiar dacă au susținut și promovat examenul de finalizare de studii deja.

Referitor la elevii de la școlile postliceale, Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Social și-a asumat că va cere informații suplimentare Ministerului Educației Naționale despre statutul și numărul acestora și se va analiza oportunitatea modificării Legii Educației Naționale în vederea acordării de gratuitate sau reducere la transportul feroviar și pentru aceștia. ANOSR va milita în continuare pentru acordare de facilități la transportul feroviar și pentru aceștia.

În ceea ce privește transportul studenților cu metroul, Ministrul Transporturlor și-a exprimat susținerea pentru acordarea posibilității elevilor și studenților de a achiziționa bilete și abonamente la tarif redus atât de la toate casele, din toate stațiile de metrou, cât și online. De asemenea, toate celelalte propuneri ale ANOSR pe acest subiect (acordarea de reduceri de 50% pentru elevi și studenți la toate tipurile de tichete de călătorie, nu doar la abonamente, acordarea de reduceri de 50% pentru transportul cu metroul și studenților care nu sunt înmatriculați la o universitate de București sau nu au domiciliul în București și prelungirea programului de funcționare a metroului și noaptea) vor fi analizate de reprezentanții Metrorex și ai Ministerului Transporturilor.

Reprezentanții ANOSR continuă să monitorizeze activitatea instituțiilor publice de resort pe aceste subiecte, să militeze pentru atingerea obiectivelor prezentate și vă vor ține la curent cu fiecare pas nou făcut în acest sens.

ACTUALIZARE 2 (10.01.2017) – gratuitate transport feroviar pentru studenți:

ANOSR solicită Ministerului Transporturilor să elaboreze de urgență normele de aplicare pentru ca studenții să poată beneficia cât mai curând de gratuitate la transportul intern feroviar, facilitate ce a fost acordată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 2 din 6 ianuarie 2017.

În acest document puteți citi propunerile pe care ANOSR le-a transmis Ministerului Transporturilor pentru normele de aplicare ale prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind acordarea de gratuitate la transportul feroviar pentru studenți, dar și pentru alte aspecte ce țin de competența Ministerului Transporturilor, precum acordarea reducerii de 50% la transportul cu metroul pentru studenți.

Toate aceste propuneri vor fi prezentate de reprezentanții ANOSR la întâlnirea cu Ministrul Transporturilor, directorul general CFR și Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Social ce va avea loc miercuri, 11.01.2017,, de la ora 10:00, la Ministerul Transporturilor.

Sperăm că în cel mai scurt timp după această întâlnire, această facilitate pentru studenți să înceapă să fie aplicată!

ACTUALIZARE 1 (09.01.2017) – gratuitate transport feroviar pentru studenți:

Miercuri, 11.01.2017, de la ora 10:00, la Ministerul Transporturilor, vom avea o întâlnire cu Ministrul Transporturilor, directorul general CFR și Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Social, pentru a stabili exact normele de acordare ale gratuității (cum, în baza a ce documente). Sperăm ca în cel mai scurt timp după această întâlnire, această facilitate să înceapă să se aplice. ANOSR a solicitat încă de sâmbătă dimineața Guvernului României elaborarea normelor de aplicare, pentru ca studenții să poată beneficia de acest drept cât mai repede.

ARTICOL INIȚIAL:

În urma demersurilor Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Guvernul României a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care fondul pentru bursele studenților crește de la 83 la 201 lei/student bugetat/lună, iar studenții vor beneficia de transport gratuit pentru călătoriile cu mijloacele de transport feroviar, pentru toate categoriile de trenuri.

În data de 3 octombrie 2016, ANOSR a lansat campania Viitorul Implică Studenții, alături de 15 obiective pentru dezvoltarea învățământului superior românesc pe care le-a propus tuturor partidelor politice și candidaților la alegerile parlamentare pentru a fi asumate și incluse în programele lor. Printre aceste obiective se număra și „creșterea fondului pentru burse studențești pentru anul 2017 până la o valoare de cel puțin 201,6 lei/lună/student bugetat”. Această solicitare se regăsește și în propunerile ANOSR pentru Legea bugetului de stat pentru anul 2017, propunând o creștere cu 321.583.900 lei (142,89%) a fondului total pentru burse față de suma alocată în anul 2016.

De asemenea, încă din ianuarie 2016 ANOSR a avut mai multe demersuri prin care a solicitat acordarea de reducere pentru studenți la transportul feroviar cu minimum 50% și eliminarea cupoanelor de călătorie.

În ședința Guvernului României din data de 06.01.2016 a fost adoptată o Ordonanța de Urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 16/06.01.2017, prin care Legea Educației Naționale nr. 1/2011 este modificată astfel încât cele două măsuri mai sus menționate să intre în vigoare.

ANOSR este singura structură care a militat constant pentru creșterea bugetului educației și pentru acordarea de drepturi și facilități pentru studenți, iar actuala creștere a fondului de burse se bazează pe propunerile federației în acest sens, fiind exact suma solicitată de studenți. De asemenea, ANOSR a fost prima structură care, începând de acum un an, a adus pe agenda publică problema facilităților acordate studenților pentru călătoriile cu mijloacele de transport feroviar.

Salutăm decizia de astăzi a Guvernului României și sperăm să regăsim reflectat și în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2017 creșterea fondului de burse la 201 lei/student bugetat/lună, acest lucru presupunând o majorare a fondului total de burse cu peste 300 de milioane de lei față de anul 2016, până la un total de 546 de milioane de lei (546.638.400 lei). Așadar, după adoptarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017universitățile de stat din România ar trebui să mărească valoarea burselor acordate sau să acorde un număr mai mare de burse studenților, cel târziu din semestrul al doilea al acestui an universitar

De asemenea, în vederea asigurării unui sistem de educație echitabil, solicităm Guvernului României să modifice și Hotărârea de Guvern privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenții și cursanții din învățământul de stat. Astfel, propunem ca cel puțin 30% din fondul total pentru burse să fie alocat către bursele acordate pe criterii sociale, reglementarea posibilității universităților de a acorda studenților proveniți din categorii defavorizate masă la cantină și cazare în cămine în regim gratuit, dar și stabilirea de prevederi clare la nivel național în legătură cu modul în care se acordă aceste forme de sprijin pentru studenți, astfel încât sistemul de burse studențești să fie unul clar și unitar la nivel național. ANOSR a transmis o propunere în acest sens către Ministerul Educației Naționale încă din luna iulie 2016.

 „Este un moment istoric pentru studenți. Apreciem faptul că noul Guvern al României își respectă asumările din campania electorală și sperăm că acest lucru să se întâmple și de acum încolo. De asemenea, considerăm că această creștere a fondului de burse ar trebui să se reflecte în principal în bursele sociale și că acest guvern își va asuma și revizuirea Hotărârii de Guvern care reglementează acordarea burselor. Desigur, ne dorim și ca gratuitatea pentru transportul feroviar să se acorde studenților cât mai facil, într-un mod cât mai puțin birocratic.

ANOSR va continua să monitorizeze activitatea Guvernului României și implementarea asumărilor din campania electorală, dar și să vină cu propuneri constructive pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ din România. Așteptăm cu interes să vedem care va fi bugetul educației pentru anul 2017.”Vlad D. Cherecheș, președinte ANOSR

Propunerile ANOSR pentru Legea bugetului de stat pentru anul 2017 pot fi consultate AICI.

Propunerea ANOSR pentru modificarea Hotărârii de Guvern privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți poate fi citită AICI.

609,798 total views, 6 views today

49 de comentarii

  • Ordonanța de Urgență a Guvernului României numărul 2 din 6 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial numărul 16 din 6 ianuarie 2017.

  • Ordonanța de Urgență a Guvernului României numărul 2 din 6 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial numărul 16 din 6 ianuarie 2017.

 1. Lorena Cozneac on

  Pentru doctoranzii la buget fara bursa din Romania nu s-a facut nimic!
  Dupa terminarea programului POSDRU trebuia sa se lanseze de acum doi ani programul POCU pentru burse pentru doctoranzi, in schimb ni s-au facut doar promisiuni si nimeni nu stia nimic despre asta. Prima data limita de lansare era iulie 2016 (http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/Calendar.lansari.POCU.pdf) iar acum au prelungit pana in 2017 in al doilea trimestru, dupa cum au publicat in noul calendar din 29.12.2016.:http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/160/calendarul-actualizat-al-apelurilor-de-proiecte-%C3%AEn-cadrul-programelor-opera%C8%9Bionale-2014- , http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2016/29.12/POCU_29_decembrie_2016calendar.pdf

 2. Bună, în articol se vorbește de suma in prezent existentă, de 83 de lei/student bugetat/lună. Această sumă trebuia să ajungă la fiecare student de la buget sau doar la cei care primesc bursă?

  • E vorba de modul în care se constituie fondul pentru bursele studenților, din care se plătesc apoi bursele de merit, studiu, performanță și sociale.

   Fiecare universitate primea până acum pentru burse 83 de lei pentru fiecare student la buget pe care îl avea înmatriculat. De acum ca primi 201 pentru fiecare. Asta nu înseamnă că fiecare student primea până acum 83 de lei și de acum va primi 201, banii nu se acordă direct tuturor studenţilor. Așa se constituie fondul pentru burse, alocându-se o sumă în funcţie de numărul de studenţi. Apoi fiecare universitate stabilește cuantumurile pentru fiecare tip de bursă (socială, de studiu, de merit, de performanţă) și numărul lor. Deci fiecare universitate va primi de 2,4 ori mai mulţi bani de burse de acum, așa că va putea crește valoarea fiecărei burse și va putea acorda mai multe burse studenţilor.

 3. Fara suparare, dar de unde banii?:)) Doar daca nu cumva Dragnea isi vinde casele sau isi ofera conturile sale, si atunci chiar voi respecta partidul sau si hotia, pardon, dreptatea pe care o reprezinta. Cat despre calatoria gratuita, sa fim seriosi. CFR era pe moarte. Cu asta chiar i s-a dat in cap bine de tot. Scotea destul de multi bani din biletele studentilor, chiar daca erau reduse cu 50%. Deci daca chiar se va calatori gratuit, dragi studenti nu aveti voie sa va plangeti ca faceti 24 de ore pana acasa si nici ca ramaneti inzapeziti, ca nu aveti curent, caldura/aer conditionat, ca e mizerie sau mobilierul jegos. Si nu, nu sunt hater pt ca sunt si eu student. Doar ca eu nu ma imbat cu apa rece si cu prima galeata de ulei, de data asta venita sub forma transportului gratuit. Pe termen lung CFR nu va mai exista sau trenurile vor fi mai execrabile decat sunt deja. Stiu ca mentalitatea romanului e “ma doare la p*** de ceilalti si de ce o sa aiba sau nu o sa aiba copiii mei, prezentul conteaza si nr de like-uri de pe fb” dar totusi, poporul asta se duce de rapa. Pacat de atata istorie. Si nu, nu avem tara pe care o meritam. Tara asta nu ne merita pe noi.

  • Nu intelegeti ce este de inteles. Daca studentii vor merge gratuit cu CFR ul..asta nu inseamna ca nu se vor incasa bani. Doar ca in loc sa plateasca studentii suma aferenta unui bilet de calatorie, statul va suplimenta in fiecare luna o anumita suma de bani aferenta tuturor biletelor de tren.

  • Miercuri la ora 10:00, la Ministerul Transporturilor, vom avea o întâlnire cu Ministrul Transporturilor, directorul general CFR și Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Social, pentru a stabili exact normele de acordare ale gratuității (cum, în baza a ce documente). Sperăm ca în cel mai scurt timp după această întâlnire, această facilitate să înceapă să se aplice. ANOSR a solicitat încă de sâmbătă dimineața Guvernului României elaborarea normelor de aplicare, pentru ca studenții să poată beneficia de acest drept cât mai repede.

 4. De când studenții vor călători gratuit cu trenul?
  Gratuitatea este valabilă și în cazul studenților de la facultățile particulare?

  • Miercuri la ora 10:00, la Ministerul Transporturilor, vom avea o întâlnire cu Ministrul Transporturilor, directorul general CFR și Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Social, pentru a stabili exact normele de acordare ale gratuității (cum, în baza a ce documente). Sperăm ca în cel mai scurt timp după această întâlnire, această facilitate să înceapă să se aplice. ANOSR a solicitat încă de sâmbătă dimineața Guvernului României elaborarea normelor de aplicare, pentru ca studenții să poată beneficia de acest drept cât mai repede.

   Da, gratuitatea este valabilă pentru toți studenții înmatriculați la programe de studii cu frecvență la instituții de învățământ superior acreditate, de stat sau particulare.

 5. buna seara, aceste schimbari (fond de burse mai mai de 2,4 ori si gratuitate pe CFR) sunt valabile si pentru studentii doctoranzi? multumesc

  • Gratuitatea la transport da. Acest fond de burse se adresează doar studenților de la ciclurile de licență și master. Bursele pentru studenții doctoranzi sunt finanțate din alt fond. Sperăm să crească și acestea în curând și vom milita pentru acest lucru.

 6. Foarte buna decizia guvernului! Am insa cateva observatii la adresa mesajului dl. Chereches. Poate ca inainte sa ne fie mila de bietii studenti care nu isi pot permite sa studieze in marile universitati, inainte sa spunem ca 30% din aceste fonduri ar trebui redirectionate catre acesti studenti pentru ca deh, merita, ca sunt saraci, poate ar fi bine sa ne uitam in universitatiile in care studiem si cu ajutorul membrilor din ligile de studenti sau de ce nu, cu ajutorul rectoratului, secretariatului si a tuturor instantelor de decizie din universitati, sa verificam CATI DIN ACESTI STUDENTI CHIAR SUNT INDREPTATITI SA PRIMEASCA BURSA SOCIALA!!! Exista destule persoane, foarte stabile financiar, care se bucura cu nesimtire de aceste burse. Burse care puteau fi acordate unor studenti care sunt cu adevarat saraci dar ambitiosi si dorniti sa invete. Mai mult decat atat, de ce considerati, domnule Chereches ca este atat de important ca “creștere a fondului de burse să se reflecte în principal în bursele sociale”? Care este scopul sistemul de invatamant superior? Sa acorda sanse si celor mai saraci, da, aveti dreptate insa nu este normal sa ii punem pe acestia pe un piedestal ignorand restul maselor de tineri buni, talentati si care MERITA sa fie rasplatiti pentru munca lor!

  • Da, toți studenții înmatriculați la forme de învățământ cu frecvență de la instituțiile de învățământ superior acreditate.

  • Pentru toți studenții de la ciclurile de licență, master și doctorat, înmatriculați la formă de învățământ cu frecvență.

 7. Dacă de gratuitate pot beneficia toți studenții indiferent de vârstă, nu este stupid să se ceară și legitimațiile de transport pe lângă carnetele de student, având în vedere faptul că studenții care au peste 26 de ani nici măcar nu au primit acele legitimații?

  • Vor primi toți studenții legitimații, indiferent de vârstă, dacă se va decide să se meargă pe formula asta. Noi am militat ca gratuitatea să se acorde doar în baza carnetului de student, dar se pare că reprezentanții CFR Călători nu vor acest lucru.

  • Cel mai probabil începând cu semestrul al doilea. Trebuie să se adopte Legea bugetului de stat pentru anul 2017, iar apoi fiecare universitate să stabilească noile cuantumuri.

 8. Va urmaresc cu interes postarile si initiativele . Ma bucur ca cineva inca mai lupta si militeaza pt drepturile studentilor.
  Aveti vreo noutate cu privire la acordarea gratuitatilor pt transport ? Oare sunt sanse reale sa intre in vigoare pana in data de 15 februarie ( am lansat o data aleatorie) ?
  Va multumesc

 9. Se mai stie ceva de transportul gratuit? La casele de bilete cei de la CFR sustin ca inca n-au aflat nimic despre asa ceva.

  • Ședința de Guvern de ieri s-a amânat pentru astăzi, iar astăzi nu a intrat încă în aprobare proiectul de Hotărâre de Guvern privind normele de aplicare ale gratuității pentru că încă nu are avizele de la celelalte ministere. Va fi adoptat săptămâna viitoare, marți sau joi. Iar apoi, în 1-2 zile după adoptare, gratuitatea ar trebui să se acorde de la casele de bilete CFR, în baza legitimației de student. Vă ținem la curent cu demersurile!

 10. Mugurel Bidilita on

  Vor beneficia de gratuitate si studentii cu varsta mai mare de 26 de ani? Sau e acelasi regulament care a fost si pentru legitimatiile pentru reducere 50%.

  • Declarația e eronată. Sperăm ca joi, 2 februarie 2017, să fie aprobată Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, iar apoi, imediat după publicarea acesteia în Monitorul Oficial, ea să fie aplicată și gratuitatea să se acorde. Deci de la 1 februarie nicio șansă. Cel mai devreme din 3 februarie.

 11. Cei de la cfr au pus pe site.ul oficial metodologia aplicarii transportului pe calea ferata a studentilor,culmea este ca cei care depasesc 26 de ani nu au dreptul la aceasta gratuitate,sunt student la o universitate acreditata de stat forma ifr ,anul 2 si nu imi elibereaza bilet.Este ciudat ca este discriminatorie aceasta lege iar la tv spuneau ca toti avem dreptul asta.

  • De gratuitate la transportul feroviar beneficiază studenții înmatriculați la universități acreditate la forme de învățământ CU FRECVENȚĂ, indiferent de vârstă.

 12. Cum se poate sa iau legatura cu cineva din organizatia dvs? Se pare ca , cel putin pt facultatea mea, bursele s au marit degeaba. Din ce am inteles , ei vor acorda aceleasi burse ca si cuantum si numar de burse . Nicio schimbare! O zi buna

  • Și cuantumul și numărul burselor se vor mări la toate universitățile, din semestrul al doilea. Deocamdată trebuie să intre în vigoare Legea bugetului de stat pentru anul 2-17, care prevede fondurile suplimentare pentru burse, și apoi fiecare universitate va trebui să își stabilească noile cuantumuri. Legea a fost adoptată de Parlamentul României în data de 7 februarie, iar în prezent este la Președintele României pentru a fi promulgată.

   • Problema e ca si cand s au marit de la 63 lei la 83 de lei, nu s au dat burse mai mari ! Au stabilit o limita cu nota 8, cine are cel putin media 8 , primeste bursa. Dar au ramas 8000 de lei care au fost dati inapoi ! Asta e o problema, de ce nu au marit cuantumul?

 13. Actualizati si magaria pe care au facut-o. Ca noile amendamente anuleaza 90% din bucurie. Sa nu auzim scuze ca nu sunt bani, ca asta stiau de la inceput. PSD penibil.

 14. Buna ziua, daca sunt studenta in an terminal, si m-am inscris pentru sustinerea examenului de finalizare studii dar nu am mers, voi putea beneficia de bursa sociala in continuare? Si daca da, pana cand? Avand in vedere ca voi sustine examenul in sesiunea de iarna. Multumesc!

  • Dacă te-ai înscris și figurezi ca absentă pe lista cu rezultate afișate, nu cred că vei mai beneficia de bursă după data respectivă.

   • Nu vad de ce, daca sunt in continuare studenta, nu am efectuat lichidarea, pt ca nu am sustinut examenul. Multumesc!

Leave A Reply